Tuesday, January 25, 2011

Mekar Dalam Talian

Bengkel Mekar Dalam Talian 2008

Bengkel ini diadakan supaya bahan Mekar Dalam Talian (MDT) dapat digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Selain itu, para guru juga boleh menggunakan blog ini untuk berkongsi pedagogi menggunakan bahan MDT secara berkesan.

Mekar Dalam Talian

http://bengkelmdt.blogspot.com/

Mekar Dalam Talian:mount olive high school, tonya reiman, Bengkel ini diadakan supaya bahan Mekar Dalam Talian (MDT) dapat digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah. Selain itu, para guru juga boleh menggunakan blog ini untuk berkongsi pedagogi menggunakan bahan MDT secara berkesan.

Mekar Dalam Talian
Mekar Dalam Talian

Mekar Dalam Talian

Bengkel Penggunaan Mekar Dalam Talian Secara Berkesan

Bengkel Penggunaan Mekar Dalam Talian Secara Berkesan – Presentation Transcript

1. BENGKEL PENGGUNAAN BAHAN MEKAR DALAM TALIAN (MDT) SECARA BERKESAN
2. ATUR CARA BENGKEL Pengenalan Penggunaan Bahan MDT Secara Berkesan Rehat Sesi Amali Mari Berkongsi Rumusan & Maklum Balas
3.
* MATLAMAT
* menggunakan bahan MDT dalam pengajaran dan pembelajaran secara berkesan
* berkongsi pedagogi menggunakan bahan MDT secara berkesan
4.
5. Bahan Pelengkap dan Bahan Sokongan MEKAR Buku Teks Buku Aktiviti Mekar Dlm Talian Kad Imbasan Buku Besar Buku Kecil Kad Bergambar
6.
* BAHAN MDT
* bahan pelengkap
* digunakan untuk mencapai objektif pelajaran dalam bahan utama MEKAR
* membantu meningkatkan dan mengembangkan kemahiran bahasa murid
7. Keselarasan Bahan Utama MEKAR dengan Bahan MDT Terdapat beberapa Bahan MDT yang tidak selaras dengan Bahan Utama MEKAR
Source: http://www.onlineusanews.com/mekar-dalam-talian-9770.php

Share/Bookmark

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...